Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Modell- och ritningstjänsten FM Services

Med dina fastighetsdata i ordning och tillgängliga för daglig användning får du färre orosmoment och mer koll.

Symetris affärsområde Facility management, som har ett starkt produkt- och tjänsteerbjudande för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i Sverige, går nu samman med systerbolaget Service Works Global (SWG).  Båda är en del av Addnode Group.

Genom gemensamma resurser kan uppdragsgivare förvänta sig ett ännu starkare och mer konkurrenskraftigt produkt- och serviceutbud. Detta skapar bland annat förutsättningar att möta fastighetsbranschens ökade krav kring digitalisering och automatiserade processer.

Samgåendet innebär bland annat:

  • Stärker rollen som Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice.
  • Från 50 till 120 medarbetare innebär att vi mer än fördubblar vår kompetens när det gäller utveckling och rådgivning inom området Facility Management.
  • Säkerställer utveckling av nästa generations FM-system.
  • Förstärker den breda lokala förankringen inom områdena FM-system och grafisk visualisering liksom organisationens betydande BIM-kompetens.
  • Fortsatt nära samarbete med Symetri som även framgent är vårt center of excellence avseende BIM-frågor.
  • Symetris affärsområde för Facility Management bedriver sin verksamhet från 1 januari 2019 under namnet Service Works Global Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addnode Group, med Mats Broman som VD och ansvarig för den nordiska marknaden.
  • Läs hela pressmeddeladet här
  • Läs mer om FM Services här

Möt våra rådgivare och se hela utbudet av produkter och tjänster på swg.com/se