Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Mats Forssén,
Mats Forssén E-postmats.forssen@symetri.com Telefon+46 8 28 40 07

Licenshantering

De flesta företag har idag en ganska slimmad organisation med effektiva processer, där det ställs höga krav på mobilitet och optimering av tillgängliga resurser. I sådana situationer underlättar naturligtvis bärbara datorer, mobila licenser och möjligheten att arbeta på distans.

Vi är ofta väldigt prismedvetna när vi köper programlicenser, men har mindre koll på hur behoven varierar över tid. Endast få företag har en uttalad strategi för att ta reda på hur behoven faktiskt ser ut eller för att säkerställa att villkoren i licensavtalen efterföljs.

Vår kunskap om licenshantering kan hjälpa er att få en tydligare bild och bättre förståelse av vilka villkor som gäller för era licenser och programvaruinvesteringar. Naturligtvis kan vi även hjälpa till med att identifiera eventuella risker för övernyttjande och göra behovsanalyser.

CQFlexMon hjälper er att få kontroll över kostnader och behov vid framtida investeringar. Ni kan ta fram statistik över hur många timmar en användare eller avdelning har utnyttjat en viss licenstyp under en viss period. Den integrerade debitmodulen hjälper till att säkerställa att fördelningen av licenskostnaderna blir så rättvis som möjligt. Det finns även en modul som visar alla utlånade licenser. För att förenkla administrationen av användaruppgifter kan dessa hämtas direkt från ActiveDirectory databasen, under förutsättning av den används på ert företag.

CQFlexMon är modulbaserad och kan enkelt anpassas med önskade funktioner. Programvaran som skannar av licenserna installeras på en server och informationen hämtas enligt ett förinställt tidsintervall och lagras i en databas (SQL). På de klienter som ska analysera resultatet installeras en klient-programvara. Alla programvaror som använder licensmotorn FlexNet kan hanteras i CQFlexMon. 

 

Kontakta oss för lära dig mer om hur man smart hanterar företagets licenser.  

Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

Mats Forssén,
Mats Forssén E-postmats.forssen@symetri.com Telefon+46 8 28 40 07