Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

SAM - Software Asset Management

Få kontroll på företagets licenser och programvaruversioner och minska kostnaderna.

Många ingenjörsföretag väljer att inte göra de investeringar som krävs för att hålla sina CAD-program och andra ingenjörsverktyg uppdaterade. Det kan dock bli väldigt dyrt i längden, inte minst eftersom dagens komplexa IT-miljö både kräver regelbundna uppdateringar och möjlighet att löpande implementera andra föreslagna ändringar. Det är oerhört viktigt att ha tillgång till rätt verktyg, strategier och kunskap för att kunna få kontroll över situationen, minska kostnaderna, minimera risken för övernyttjande av licenser, samt säkerställa att tiden man lägger på underhåll av programvara inte skenar iväg.

 

De två största utmaningarna när det gäller administration och hantering av CAD-program och övriga ingenjörsverktyg är:

Licenshantering

  • Har ni koll på vilka licenskrav som gäller för er produkt, hur licenserna används eller om ni verkligen valt den mest kostnadseffektiva lösningen?
  • Hur hanterar ni era programvarutillgångar och säkerställer att det finns tillgängliga licenser i alla lägen
  • Följer ni reglerna i licensavtalet?

 

Programvaruhantering

  • Hur säkerställer ni att era ingenjörer har tillgång till rätt verktyg vid rätt tillfälle?
  • Hur hanterar ni programuppdateringar när det gäller begränsningar av användarrättigheter?
  • Har ni installerat er programvara i enlighet med villkoren i licensavtalet?
  • Vad gör ni för att minska konsekvenserna av driftstopp när en dator behöver bytas ut?

 

 

Läs mer nedan för lära dig mer om hur du kan effektivisera ditt dagliga arbete, eller kontakta oss för mer information.  

Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.