Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

SOVELIA produkter

SOVELIA är en lättanvänd konstruktions- och PLM-lösning som bygger på modern teknik. Lösningen är flexibel och anpassas enkelt efter företagets behov. Tack vare fördefinierade verksamhetsprocesser är det både smidigt och kostnadseffektivt att implementera SOVELIA.

 

SOVELIA Engineering

Hantera och dela dina konstruktionsdata effektivt, säkert och enkelt.

SOVELIA Engineering är ett lättimplementerat verktyg som gör det enkelt att hantera och dela konstruktionsdata på ett effektivt och säkert sätt.

SOVELIA Engineering underlättar arbetet för konstruktörer och gör det enklare att dela konstruktionsdata med andra – även med dem som inte använder CAD

 

SOVELIA PLM

Optimerar användningen av produktdata i företagets verksamhet och i hela leveranskedjan.

 

SOVELIA PLM innehåller följande funktioner: 

SOVELIA® Lean PLM

SOVELIA Lean PLM är en lösning för hantering av produktstrukturer, inklusive hantering av artiklar, strukturer och dokument, särskilt framtagen för företag inom tillverkande industri. SOVELIA Lean PLM kan integreras i nästan alla CAD-system på marknaden och används för framtagning av produktstrukturer, dokument och annan produktrelaterad information.

 

SOVELIA® ECM (Engineering Change Management)

SOVELIA ECM är en lösning som utnyttjar fördelarna med elektronisk ändringshantering och säkerställer att samtliga projektmedlemmar arbetar med korrekta produktdata.

 

SOVELIA® Installed Base Management

SOVELIA Installed Base Management är en lösning som möjliggör underhåll av enskilda produktstrukturer och dokumentation för enheter som kommer att eller redan har levererats. Strukturen för den levererade enheten kan kategoriseras enligt servicekrav och eventuella reservdelar och underhållstjänster kan även inkluderas.

 

SOVELIA® Prodution View

SOVELIA Prodution View är en lösning som gör det möjligt att upprätta produktstrukturer enligt tillverkningsprocessens olika faser. I stället för eller som tillägg till att på traditionellt sätt överföra stycklistor till affärssystemet kan man nu istället skicka över produktionsstrukturer.

 

SOVELIA® Configurator (försäljnings-och produktkonfigurator)

SOVELIA Configurator ger användarna stora konkurrensfördelar genom att minska ledtiderna, automatisera arbetskedjan från offert till tillverkning, öka effektiviteten, minska risken för fel till följd av den mänskliga faktorn och öka kundnöjdheten.

 

SOVELIA® Project Data Management

SOVELIA Project Data Management är en lösning som effektiviserar hanteringen av projektdata och gör det enklare att följa hur projektet fortlöper.

 

 

Läs mer om Symetris PLM-lösningar för tillverkningsindustrin här.