Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Safet Iska,
Safet Iska E-postsafet.iska@symetri.com Telefon+46 40 680 57 45

Naviate Structure

Ett komplett projekteringsverktyg för nordiska byggnadskonstruktörer.

I Naviate Structure, Symetris anpassning till Revit Structure hittar du färdigt innehåll och förinställda mallar så att du snabbt kommer igång och kan använda programmet som ett effektivt projekteringsverktyg.


Skaffa mer tid att skapa snygga, smarta lösningar, jobba i Naviate Structure. Det är ett tilläggsprogram för Revit som hjälper dig att snabbt göra korrekt dokumentation. Svensk standard är inbyggt och allt är förberett för att du smidigt ska kunna arbeta direkt i en BIM-modell.

För konstruktörer i Norden

I Revit finns möjlighet att arbeta i en komplett byggnadsinformationsmodell (BIM). Naviate Structure tar till vara på möjligheterna och gör dig riktigt effektiv. Vi har lång erfarenhet av såväl BIM som Revit och i vårt utvecklingsarbete för vi en tät dialog med våra kunder. På så sätt säkrar vi att du får är en miljö helt anpassad för nordiska förhållanden.
Naviate Structure ger dig ett stort bibliotek av färdiga objektstyper. Dessutom finns färdiga standardprofiler och grundformer som utformats för att snabbt och enkelt kunna anpassas för att passa det projekt du ska arbeta med.

Effektiv framställning av presentations- och ritningsunderlag

Med Naviate-modulens symbolbibliotek och anpassade funktioner blir det dessutom enklare att arbeta fram ritningsunderlag - planer, sektioner, detaljer - och ge dem enhetlig layout. Här finns också mallar för att presentera byggnaden. Både för att du själv ska kunna studera konstruktionslösningar ur olika vyer och för att använda vid presentation på ritningar. Naviate låter dig också armera i full 3D. Utan att behöva lämna Revitmiljön får du korrekt redovisning av armering, i både ritningar och förteckningar.

Fullt stöd för samverkan

Naviate Structure stöder fullt ut den helhetssyn och de samarbetsmöjligheter som ges tack vare BIM. Detta gäller såväl för hur funktioner och symboler i modulen samverkar som för kommunikation med andra Naviate-moduler och interaktion med andra aktörer i ett projekt.

 

Om Naviate®

Naviate är en heltäckande nordisk produktportfölj från Symetri, innehållande lösningar för användare av Inventor, Revit, Civil 3D, Autocad P&ID och AutoCAD Plant 3D från Autodesk. Lösningarna baseras på önskemål från våra kunder och består av sex huvudelement: Tools (programmerade funktioner), Library (skapande av generiskt eller specifikt innehåll), Configuration (mallar och databaser), Interaction (utbyte av information mellan plattformar och format), Methods (effektivisering av processer) och Community (forum för hantering av användarfrågor).

Se gärna vårt kursutbud nedan. 
Kontakta oss för mer information.

Safet Iska,
Safet Iska E-postsafet.iska@symetri.com Telefon+46 40 680 57 45