Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Tor Lundsten,
Tor Lundsten E-posttor.lundsten@symetri.com Telefon+46 8 28 41 20

Naviate Architecture

Ett skräddarsytt Revit för nordiska arkitekter.

Naviate® är Symetris egna produktportfölj med nationella anpassningar för Autodesks produkter.

Skaffa mer tid att skapa vacker och ändamålsenlig arkitektur, jobba i Naviate Architecture. Det är ett tilläggsprogram för Revit som hjälper dig att snabbt göra korrekt dokumentation. Nordisk standard är inbyggt och allt är förberett för att du smidigt ska kunna arbeta direkt i en BIM-modell. 

 

Skräddarsytt för nordiska arkitekter

I Revit finns möjlighet att arbeta i en komplett byggnadsinformationsmodell (BIM). Naviate Architecture tar till vara på möjligheterna och gör dig riktigt effektiv. Det du får är en miljö helt anpassad för de behov nordiska arkitekter har. Under utvecklingen av Naviate Architecture arbetar vi mycket med kundreferensgrupper. De spelar en viktig roll bland annat när det gäller utformningen av de projektmallfiler och stödapplikationer som utgör grunden i Naviate Architecture. Mallfilerna är skapade för att täcka de behov svenska arkitekter har, såväl vad gäller funktioner och symboler som typer av projekt. Förinställningar och standardkonfigurationer är väl genomtänkta och utformade för att ge optimal arbetsmetodik och ett smidigt arbetsflöde.

 

Snabbare och enklare när allt hänger ihop

Naviate Architecture stöder fullt ut den helhetssyn och de samarbetsmöjligheter som ges tack vare BIM. Detta gäller givetvis de ingående objekten för projektering i 2D och 3D där sådant som detaljeringsgrad, materialdefinitioner och nomenklatur följer en gemensam standard. Dessutom finns funktioner som förenklar såväl samverkan med andra Naviate-moduler som informations-utbyte med andra system och aktörer.

 

 

Om Naviate®

Naviate är en heltäckande nordisk produktportfölj från Symetri, innehållande lösningar för användare av Inventor, Revit, Civil 3D, Autocad P&ID och AutoCAD Plant 3D från Autodesk. Lösningarna baseras på önskemål från våra kunder och består av sex huvudelement: Tools (programmerade funktioner), Library (skapande av generiskt eller specifikt innehåll), Configuration (mallar och databaser), Interaction (utbyte av information mellan plattformar och format), Methods (effektivisering av processer) och Community (forum för hantering av användarfrågor).

 

Se vårt kursutbud nedan. 
Kontakta oss för mer information.

Tor Lundsten,
Tor Lundsten E-posttor.lundsten@symetri.com Telefon+46 8 28 41 20