Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Martin Burrows,
Martin Burrows E-postmartin.burrows@symetri.com Telefon+46 70 482 88 96
Niklas Eriksson,
Niklas Eriksson E-postniklas.eriksson@symetri.com Telefon+46 21 17 25 62

GS Medborgardialog och E-tjänst

Öka engagemanget och deltagandet hos era kommuninvånare

Öka engagemanget och deltagandet hos era kommuninvånare

Med Symetri:s tjänst GS Medborgardialog kan ni öka engagemanget och deltagandet bland era kommuninvånare. Om de på ett enkelt och smidigt sätt blir en del i utvecklingen av kommunen, till exempel när ett nytt badhus ska byggas, skapas en känsla av delaktighet. Om kommunens utveckling i mångt och mycket speglar medborgarnas behov och intressen, då byggs en förtroendefull relation. Symetri vill gärna vara med och stödja det arbetet.


Enkelt för medborgare att tycka till eller rapportera faror och brister

Med GS Medborgardialog kan invånarna enkelt skapa egna förslag på vad kommunen borde satsa på. Man kan också ge medborgarna möjlighet att felrapportera faror eller brister i kommunen. Allt detta görs med kartan som hjälpmedel för att enklare
kunna ange platsen för t ex förslaget eller rapporteringen, samtidigt som medborgaren kan beskriva sina tankar och idéer i textform.


Ökad delaktighet via dator, läsplatta och smartphones

Ni som kommun gör det mer lättillgängligt för invånarna att kommunicera med er. Med kartan som stöd kan ni förenkla och få ut mer av dialogen med medborgarna. Denna förstärkta medborgardialog kan också enkelt integreras med andra kommunikationssätt
till exempel sociala medier, för att veta om ett förslag är bra eller dåligt kan andra betraktare ge synpunkten ”en tumme upp” eller ”en tumme ner”. På så sätt får ni en indikation på hur viktig synpunkten är för andra än förslagsinlämnaren. Programmet är webbaserat vilket gör det enkelt och lättillgängligt för era kommuninvånare.


Kontakta oss för mer information.

Martin Burrows,
Martin Burrows E-postmartin.burrows@symetri.com Telefon+46 70 482 88 96
Niklas Eriksson,
Niklas Eriksson E-postniklas.eriksson@symetri.com Telefon+46 21 17 25 62