Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Martin Burrows,
Martin Burrows E-postmartin.burrows@symetri.com Telefon+46 70 482 88 96
Niklas Eriksson,
Niklas Eriksson E-postniklas.eriksson@symetri.com Telefon+46 21 17 25 62

GS Map Detaljplan

Kontroll över gällande detaljplan

Vad är GS MAP Detaljplan?

GS MAP Detaljplan är en lösning för att kunna se vilken detaljplan som gäller i ett visst område. Lösningen gör även så du kan rita i befintliga planer. Lösningen ger snabbt svar på vilken plan som gäller så handläggare inte behöver gå igenom PDF:er utan detta visas direkt i programmet.

Lösningen bygger upp en databas som möjliggör för kommuner att utvinna information kring hur stor del av kommunens mark som är gator, parker, bostäder mm. Detta är väsentligt att veta vid en översiktsplanprocess. Även användbart för statistik och analyser.

Gamla planer kan läggas in i lösningen, även pdf samt papperskopior. 


Vilka fördelar ger GS MAP Detaljplan?

  • Möjlighet att omedelbart se vilken som är gällande detaljplan.
  • En databas skapas och underlättar vid översiktsplaneprocess samt underlättar vid statistik och analyser, Då man kan utvinna information från ett samlat ställe via databasen.
  • Enklare att spara ned i en databas än data som ligger som filer då du kan finna det du söker direkt.
  • Möjliggör spridning till webb så fler kan ta nytta av informatio nen oavsett avdelning.
  • Snabbar upp bygglovshantering, översiktsplanering och detaljplaner


Kontakta oss för mer information.

Martin Burrows,
Martin Burrows E-postmartin.burrows@symetri.com Telefon+46 70 482 88 96
Niklas Eriksson,
Niklas Eriksson E-postniklas.eriksson@symetri.com Telefon+46 21 17 25 62