Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Martin Burrows,
Martin Burrows E-postmartin.burrows@symetri.com Telefon+46 70 482 88 96
Niklas Eriksson,
Niklas Eriksson E-postniklas.eriksson@symetri.com Telefon+46 21 17 25 62

Geodatapaketet

Svenskanpassade verktyg för kommunal MBK-verksamhet

Vad är Geodatapaketet?

Geodatapaketet är en vidareutveckling av AutoCAD Map 3D och Civil 3D för att underlätta MBK-verksamheten i svenska kommuner. Programmet innehåller flera delar:

  • Datamodell byggd på begreppsmodell från Topobase användarförening
  • Anpassade formulär för geodatahantering
  • AddMap – Svenskanpassade verktyg för kommunal MBK-verksamhet
  • TB Metadata
  • Import av Lantmäteridata med FDO Toolbox
  • Export av kommunGML
  • IQ – Installation Quality
  • Support
  • Fritt underhåll av BAL-modulen (dock ej support)


Vad är fördelarna med Geodatapaketet?

Geodatapaketet är framtaget i samarbete med användare och för användare. Kravställare är Topobase användarförening med närmare 50 medlemskommuner. Geodatapaketet bygger på AutoCAD Map 3D och Civil 3D. Med dessa program arbetar du direkt i en CAD-miljö och dwg-format som standardformat för leverans av kartdata till konsulter och andra användare. Du lagrar och ajourhåller geodata med välbekanta CAD-funktioner. Geodatapaketet innehåller flera utbytestjänster för leverans till andra aktörer, t.ex. Lantmäteriet.

Se vårt kursutbud nedan. 
Kontakta oss för mer information.

Martin Burrows,
Martin Burrows E-postmartin.burrows@symetri.com Telefon+46 70 482 88 96
Niklas Eriksson,
Niklas Eriksson E-postniklas.eriksson@symetri.com Telefon+46 21 17 25 62