Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05

CQ Flexmon

Ett smartare sätt att hålla koll på, hantera och analysera programlicenser.

De flesta företag har idag en ganska slimmad organisation med effektiva processer, där det ställs höga krav på mobilitet och optimering av tillgängliga resurser. I sådana situationer underlättar naturligtvis bärbara datorer, mobila licenser och möjligheten att arbeta på distans.

Vi är ofta väldigt prismedvetna när vi köper programlicenser, men har mindre koll på hur behoven varierar över tid. Endast få företag har en uttalad strategi för att ta reda på hur behoven faktiskt ser ut.

CQFlexMon är ett verktyg som hjälper er att få kontroll över era nätverksbaserade licenser. Med hjälp av programmet kan ni enkelt hålla koll på tillgängliga licenser och få statistik över användandet av olika programvaror. Sådan information är ovärderlig vid behovsbedömning av framtida investeringar.

Ni kan ta fram statistik över hur många timmar en användare eller avdelning har utnyttjat en viss licenstyp under en viss dag, månad eller annan angiven tidsperiod. Den integrerade debitmodulen hjälper till att säkerställa att fördelningen av licenskostnaderna blir så rättvis som möjligt. Det finns även en modul som visar alla utlånade licenser.

För att förenkla administrationen av användaruppgifter kan dessa hämtas direkt från ActiveDirectory databasen, under förutsättning av den används på ert företag. 

CQFlexMon är modulbaserad och kan enkelt anpassas med önskade funktioner. Programvaran som skannar av licenserna installeras på en server och informationen hämtas enligt ett förinställt tidsintervall och lagras i en databas (SQL). En klientprogramvara installeras på de klienter som ska analyseras. Alla programvaror som använder licensmotorn FlexLM/FlexNet kan hanteras i CQFlexMon.

 

Kontakta oss  för mer information.

Andreas Näsman,
Andreas Näsman E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05