Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Martin Burrows,
Martin Burrows E-postmartin.burrows@symetri.com Telefon+46 70 482 88 96
Niklas Eriksson,
Niklas Eriksson E-postniklas.eriksson@symetri.com Telefon+46 21 17 25 62

BAL

Vad är BAL?

BAL är lösningen som använder de webbtjänster Lantmäteriet tagit fram för att skicka och ta emot byggnads- och adressobjektet till och från Lantmäteriets grunddatasystem. Symetri har som första leverantör i Sverige utvecklat BAL, där Hässleholm kommun är först att ta detta i drift. 

BAL (Byggnad, Adress, Lägenhet) är ett nytt sätt att hantera byggnads- och adressinformation hos lantmäteri och kommun. Det är en tilläggsapplikation till AutoCAD Map, utvecklad av Symetri, där byggnad (geometri + registerinformation) hanteras som ett objekt.
Enligt Lantmäteriet skall samtliga svenska kommuner på sikt arbeta på samma sätt.


Vilka fördelarna ger BAL?

Dagens arbetssätt innebär att samma jobb görs på olika ställen, dels i ett lokalt system och dels i ett system som tillhandahålls av Lantmäteriet. Idag måste byggnads- och adressinformationen kontrolleras i samband med att den skickas tillbaka till kommunen, dessa kontroller tar mycket tid och informationskvalitén blir lidande.


Kontakta oss för mer information.

Martin Burrows,
Martin Burrows E-postmartin.burrows@symetri.com Telefon+46 70 482 88 96
Niklas Eriksson,
Niklas Eriksson E-postniklas.eriksson@symetri.com Telefon+46 21 17 25 62