Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05

PLM - Product Lifecycle Management

Lean PLM hjälper dig att förbättra kvaliteten på produktinformationen och öka effektiviteten i alla led.

LEAN PLM - Hantera dina tillgångar och förbättra prestandan i tillverkningsprocessen

Lean PLM hjälper dig att förbättra kvaliteten på produktinformationen och öka effektiviteten i alla led, från produktdefinition till ändringshantering och vidare ut i leveransprocessen. Symetri har utvecklat en Lean PLM-lösning där fokus ligger på att kunna hantera produktdata i samtliga stadier av en produkts livscykel liksom att skapa effektiva affärsprocesser i samarbetet mellan konstruktion, försäljning, produk­tion och eftermarknad.

Med en branschanpassad PLM-lösning kan man effektivt förbättra produktkvaliteten och hantera en produkt genom hela dess livscykel.
Kom igång idag – du kommer att förvånas över hur enkelt det är.

 

”Vår satsning på ett PLM-system är en av pusselbitarna i att kunna leverera stora volymer i framtiden.”
Per Benkowski, konstruktionschef, Scandinova Systems AB, Sverige

​​

 

Enterprise PLM - Optimera din affärsverksamhet genom att få ut så mycket som möjligt av dina produktdata, så att du kan skapa effektiva, hållbara produkter.


Enterprise PLM är en affärsplattform som hjälper dig att effektivt integrera produktinformation i företagets kärnverksamhet och undvika oklarheter till följd av felaktig produktinformation, vilket i sin tur kan resultera i onödiga kostnader och förseningar. Plattformen kan användas som stöd i produkthanteringen, under produktens hela livscykel.


Symetris Enterprise PLM-lösning är speciellt framtagen för att förbättra effektiviteten i affärsprocessen med avseende på produktion, leveranskedja, försäljning, eftermarknad och service. Med Enterprise PLM kan du vara säker på att produktinformationen är uppdaterad och tillgänglig för alla projektintressenter under produktens hela livscykel. Lösningen kan anpassas efter dina behov, så att företagets affärsaktiviteter och affärssystem integreras. På så sätt säkerställs även bästa möjliga prestanda när det gäller ledtider, kostnader och kvalitet.

 

”Hos oss är Sovelia väl integrerad i samtliga funktioner på företaget och säkerställer att produktinformationen håller god kvalitet och finns tillgänglig i allt från produktutveckling till tillverkning och vidare ut i leveranskedjan och på eftermarknaden.”

Jari Heikkinen, Director, R&D and Quality, Oy Sisu Auto Ab

  

Kontakta oss för att veta mer. 

Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

Andreas Näsman,
Andreas Näsman E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05
Leif Brink,
Leif Brink E-postLeif.Brink@symetri.com Telefon+46 651 76 04 75
Torbjörn Rask,
Torbjörn Rask E-postTorbjorn.Rask@symetri.com Telefon+46 243 785 61