Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05

PDM - Product Data Management

Lagra, underhåll och kontrollera all den produktdata som används för att definiera, tillverka och underhålla en produkt under hela dess livscykel.

Vid produktutveckling och tillverkning är det oerhört viktigt att ha tillgång till korrekta konstruktionsdata, vilket i sin tur kräver att man använder ändamålsenliga lösningar och processer som säkerställer effektiv användning och kontroll av dessa data i samtliga projektfaser. 

Många företag ställs idag inför stora utmaningar när det gäller datahantering i produktutvecklingsprojekt. Det kan t.ex. vara svårt att

 • säkerställa effektiv hantering av konstruktionsfiler och dokument
 • säkerställa att filnamn och egenskaper anges korrekt varje gång
 • säkerställa att alla konstruktionsdata säkerhetskopieras regelbundet
 • undvika att lägga alltför mycket tid på återkommande arbetsuppgifter, som t.ex.:

- ange egenskaper
- skapa produktionsfärdiga ritningar
- integrera materialförteckningar i ERP-system
- söka efter filer
- hantera konstruktionsändringar

 

Genom att implementera en PDM-lösning blir det enklare att hantera sådana utmaningar, samtidigt som det ger en hel del andra fördelar:

 • Förbättrad effektivitet
 • Bättre kvalitet
 • Enklare att hitta information
 • Effektiv återanvändning av data
 • Automatisk ändringshantering
 • Stöd för flera användare/samtidig konstruktion
 • Automatisering av återkommande uppgifter
 • Central datalagring med automatisk säkerhetskopiering 

Symetri erbjuder en rad olika tjänster och lösningar som kan hjälpa dig att underlätta hanteringen av konstruktionsdata och övriga utmaningar som ditt företag står inför. 

 • Förstudie med behovs- och processanalyser
  Under förstudien tittar vi närmare på kundens arbetsprocesser och behov, analyserar informationen för att därefter fastställa och dokumentera potentiella förbättringsområden.

 • Implementering av LEAN PDM-lösningar
  Symetri har en omfattande produktportfölj som omfattar såväl Autodesks produkter som egna tekniska lösningar och som kan anpassas efter bransch och kundernas olika behov. Lösningarna är modulbaserade och bygger på principerna bakom lean-filosofin, vilket innebär att de enkelt kan implementeras i olika projektfaser.

 • Installation, dokumentation och implementering av PDM
  När Symetri implementerar PDM använder vi oss av välbeprövade metoder för att säkerställa kontrollerade och effektiva processer och integrering. 
 • Företagsanpassade metoder och utbildning
  För att ni ska kunna utnyttja ett företags processer fullt ut och kunna använda verktygen så effektivt som möjligt är det viktigt att alla användare utbildas och lär sig hantera företagsanpassade metoder. Symetri utvecklar, dokumenterar och underhåller företagsanpassade metoder och hjälper gärna till med utbildning. 


Vill du veta mer om PDM? På vår sida ”Allt om PDM” guidar Symetris experter dig igenom allt om hur man säkert lagrar, underhåller och kontrollerar all produktdata som används för att definiera, tillverka och underhålla en produkt under hela dess livscykel. Läs mer här


I texten
nedanför kan du läsa mer om hur du effektiviserar arbetet. Du är även välkommen att kontakta oss för att diskutera olika lösningar för ditt företag.

Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden. 

Andreas Näsman,
Andreas Näsman E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05
Leif Brink,
Leif Brink E-postLeif.Brink@symetri.com Telefon+46 651 76 04 75
Torbjörn Rask,
Torbjörn Rask E-postTorbjorn.Rask@symetri.com Telefon+46 243 785 61