Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10

Konstruktionslösningar för byggbranschen

Utvärdera olika konstruktionsalternativ, göra beräkningar samt validera och analysera modellen.

Är du verksam inom konstruktion och byggnation? Vill du kunna utföra mer exakta simuleringar och analyser och samtidigt förbättra samordningen och samarbetet i dina projekt?


Med tillgång till rätt programverktyg och teknisk expertis kan du skapa och analysera konstruktionsdata mer effektivt och förbättra samarbetet med övriga projektintressenter. Utnyttja fördelarna med modellbaserad konstruktion (BIM) för bättre insyn och förutsägbarhet i dina projekt och för att förbättra kvaliteten på dokumentationen. 

 

Utvärdera konstruktionsalternativ och analysera modellen 

Det är oerhört viktigt att kunna ta fram konstruktionsmodeller redan i ett tidigt skede av projektet. Genom att utvärdera olika konstruktionsalternativ, göra beräkningar utifrån olika data, samt validera och analysera modellen blir det enklare att fatta välgrundade beslut och leverera projekten i tid. Oavsett om du arbetar med armerad betong eller komplexa stålstrukturer i 3D har vi programlösningen och den tekniska expertis du behöver i dina projekt.

 

BIM

Med hjälp av Building Information Modelling, marknadsledande programvara och tilläggsapplikationer kan du effektivisera arbetsflödet och förbättra kvaliteten i dina leveranser och utbyta dokumentation med de olika disciplinerna redan under projekteringsstadiet.

 

Läs mer om hur du kan utveckla dina dagliga arbetsprocesser, eller kontakta oss för att veta mer. 

Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10