Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Konstruktionsautomatisering

Automatisering av processer innebär att det blir enklare att konfigurera, anpassa och bearbeta produkterna.

Vi vet att din tid är dyrbar och att rätt system kan hjälpa konstruktörerna på ditt företag att få så mycket som möjligt gjort utifrån de krav som ställs. Vi strävar alltid efter att föreslå metoder och lösningar som hjälper företag att effektiviserar sina digitala processer och förbättra sina arbetsmetoder så att de kan uppnå bättre kvalitet och besparingar som kan ha avgörande betydelse för ett företags konkurrenskraft.

 

Med Konstruktionsautomatisering kan man standardisera och förenkla konstruktionsarbetet för ett företags konstruktörer samtidigt som man frigör tid och dokumenterar värdefull kunskap. I och med att man automatiserar sina processer minskar man felfrekvensen och förenklar möjligheten att implementera kunskapen i nya konstruktioner. Dessutom blir det enklare att föra vidare år av kunskap och erfarenhet till nyanställda.

 

Att implementera en enkel ändring i en konstruktion utan tillgång till rätt verktyg, kan innebära att konstruktörerna måste lägga timmar på att uppdatera ritningar och dokumentation och utföra nödvändiga kontroller. Det kan även orsaka förseningar i produktutvecklingen, eftersom fokus måste läggas på annat än det innovativa arbetet. Särskilt tydligt blir det när produktutbudet ökar.

 

 

Vi på Symetri är övertygade om att man får mest ut av konstruktionsautomatiseringar genom att ha goda kunskaper om företagets processer. Genom att titta närmare på dessa områden kan vi ge råd till våra kunder om i vilka processer och hur de kan tillämpa olika tekniker och metoder för att automatisera, och på så sätt optimera, sitt arbete.

 

Oavsett om det handlar om att ta fram nya versioner av en konstruktion, göra en konstruktionskontroll eller bearbeta filer i en batchprocess, måste alla konstruktionsteam optimera sina data och sitt arbetssätt. Med hjälp av KONSTRUKTIONSAUTOMATISERING kan företagen effektivisera konstruktionsprocessen, eftersom en automatisering av ritarbetet och övriga arbetsprocesser innebär att det blir enklare att konfigurera, anpassa och bearbeta produkterna.

 

Vi har även erfarenhet från att hjälpa våra kunder att ta fram anpassade konfigurationer liksom att automatisera återkommande rutiner som t.ex. konstruktionskontroll, framtagning av ritningar, export av materiallistor och framtagning av sekundära filformat.

 

 Kontakta oss

 

 

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05
Leif Brink,
Leif Brink E-postLeif.Brink@symetri.com Telefon+46 651 76 04 75
Torbjörn Rask,
Torbjörn Rask E-postTorbjorn.Rask@symetri.com Telefon+46 243 785 61
Ulf Jonsson,
Ulf Jonsson E-postulf.jonsson@symetri.com Telefon+46 651 76 04 73