Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Fastighetsförvaltning

Vi hjälper dig samla in, strukturera och använda all värdefull information om fastigheten och arbetsplatsen.

Symetris affärsområde Facility management, som har ett starkt produkt- och tjänsteerbjudande för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i Sverige, går nu samman med systerbolaget Service Works Global (SWG).  Båda är en del av Addnode Group.

Genom gemensamma resurser kan uppdragsgivare förvänta sig ett ännu starkare och mer konkurrenskraftigt produkt- och serviceutbud. Detta skapar bland annat förutsättningar att möta fastighetsbranschens ökade krav kring digitalisering och automatiserade processer.

Samgåendet innebär bland annat:

  • Stärker rollen som Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice.
  • Från 50 till 120 medarbetare innebär att vi mer än fördubblar vår kompetens när det gäller utveckling och rådgivning inom området Facility Management.
  • Säkerställer utveckling av nästa generations FM-system.
  • Förstärker den breda lokala förankringen inom områdena FM-system och grafisk visualisering liksom organisationens betydande BIM-kompetens.
  • Fortsatt nära samarbete med Symetri som även framgent är vårt center of excellence avseende BIM-frågor.
  • Symetris affärsområde för Facility Management bedriver sin verksamhet från 1 januari 2019 under namnet Service Works Global Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addnode Group, med Mats Broman som VD och ansvarig för den nordiska marknaden.
  • Läs hela pressmeddeladet här

Möt våra rådgivare och se hela utbudet av produkter och tjänster på swg.com/se