Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10

Dokumenthantering och samarbete

Tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt.

I dagens bygg- och produktutvecklingsprojekt är ofta flera aktörer med olika roller och funktioner inblandade och geografisk spridning i projektgruppen hör inte till ovanligheterna. Samtidigt ställs det höga krav på företagen att leverera i tid och inom budget. En avgörande framgångsfaktor under sådana förhållanden är att ha tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt.

 

Att ta steget över från ritningsbaserad CAD till lean engineering med automatiserade processer och uppdaterade, lättillgängliga data under hela arbetsflödet skapar många fördelar under hela projektets livscykel. 
 

Fem steg för att nå framgång:

  1. Skapa, spara och hantera data centralt
  2. Få tillgång till den senaste uppdaterade informationen per automatik
  3. Åtkomstkontroll med möjlighet att tilldela behörighet efter roll
  4. Förenklat samarbete med alla projektintressenter
  5. Säkerhet och kontroll 

 

Läs mer om hur du kan utveckla ditt företag och er dagliga arbetsprocesser, eller kontakta oss för att veta mer. 

Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10