Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10

BIM - Building Information Modelling

Effektivare samarbeten med BIM.

BIM (Building Information Modelling/byggnadsinformationsmodeller) är en arbetsprocess som hjälper projektgrupper att samarbeta effektivt och fatta välgrundade beslut tack vare tillgång till intelligenta 3D-modeller och relaterade data.

 

Med BIM får alla projektintressenter (arkitekter, konstruktörer, projektledare, entreprenörer, hantverkare, servicepersonal, fastighetsförvaltare m.fl.) tillgång till samma data, vilket innebär att de kan arbeta parallellt och säkerställa att samtliga modeller hålls uppdaterade. 

 

Med BIM kan du:

  • skapa, visualisera och simulera i en gemensam modell eller i flera modeller
  • lägga till information i modellen allteftersom arbetet fortskrider, under hela dess livscykel
  • öka effektiviteten och korta ledtiderna
  • utföra analyser redan tidigt i projektet, med bättre beslutsunderlag som resultat
  • spara modelldata för framtida användning
  • kommunicera dina data och modellinformation
  • hålla koll på och få bättre överblick över dina data
  • hantera logistiken med förbättrad effektivitet 

 

Läs mer om hur du kan utveckla ditt dagliga arbeteeller kontakta oss för att veta mer. 

Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

 

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10