Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Har du vad som krävs för att låta dina idéer forma framtiden?

Kontakta oss för mer information om BIM.

Dagens projekt kräver bättre kvalitet, större precision och mer kontroll – och ska naturligtvis vara miljömässigt hållbara. För att ligga steget före konkurrenterna måste ledande aktörer inom byggbranschen och fastighetssektorn därför ständigt söka nya sätt att öka effektiviteten, minska resursförbrukningen och förbättra kvaliteten på sitt arbete.


Under de senaste åren har arkitekter och konstruktörer blivit allt bättre på att använda BIM. Allteftersom fler och fler entreprenörer, fastighetsägare och fastighetsförvaltare hänger på trenden och börjar använda BIM i sina processer, ökar också möjligheterna att optimera arbetet i samtliga projektfaser under en byggnads livscykel.


I samarbete med Symetri har många företag i branschen fått hjälp med att effektivisera sina arbetsflöden, förenkla samarbetet och därmed fått bättre förutsättningar för att fatta mer välgrundade beslut tidigare i processen.


Med stöd av kraftfulla BIM-och BLM-lösningar kan samtliga projektintressenter få tillgång till och arbeta med samma uppdaterade data, från första skiss tills det att projektet är avslutat. Därefter tar våra lösningar för fastighetsförvaltning vid. Lösningarna innehåller allt du behöver för att den dagliga driften av en byggnad eller fastighet ska bli så enkel och lönsam som möjligt.


Symetris lösningar och tjänster anpassas alltid efter kundens behov och verksamhet. För att hjälpa dig att maximera avkastningen på din investering erbjuder vi även skräddarsydd utbildning och rådgivning direkt på arbetsplatsen och du kan känna dig trygg med att hjälpen alltid kommer från kunniga branschexperter.

Hur kan Symetri hjälpa företag inom byggbranschen och fastighetssektorn att öka lönsamheten? Du hittar svaren i vår presentation!

Hur mycket vet du om BIM?

Läs vår eBook om att leda sin organisation genom förändring och lyckade BIM-implementationer! Eller kontakta oss för mer information.

Ladda ner vår eBook Kontakta oss

Läs mer om vad vi kan erbjuda och ta del av hur andra företag använder sig av våra lösningar och tjänster.

Läs mer om vad vi kan erbjuda och ta del av hur andra företag använder sig av våra lösningar och tjänster.

Planning & Development

Det är här allt börjar. Markägaren fattar beslut om hur ett område eller en tomt ska användas. För att kunna fatta välgrundade beslut är det av yttersta vikt med korrekta data. Frågeställningarna är många. Behövs det byggas bostäder, kommersiella fastigheter eller skolor? Hur påverkas omgivningarna om den planerade byggnationen genomförs? Kommer området att klara en översvämning? Var är det bäst att placera vindkraftverk?

Symetri har lösningar för webbkartor, översiktsplaner, detaljplaner, infrastrukturprojekt samt laserskanning för genomtänkta beslut.

Med visualisering säkrar du kommunikationen samtidigt som du sparar du tid både vid konstruktion och produktion.

Martin Saldert

Visualiseringsexpert

Nästa fas:

Conceptual & Requirement

När markägaren bestämt hur ytan ska användas, är det dags för nästa fas – Conceptual & Requirement. Här analyseras hur projektet ska realiseras. Som arkitekt, kravställare eller annan aktör är det viktigt att testa olika varianter, simulera, beräkna alternativ, genomföra konsekvensanalyser samt kommunicera sina idéer på ett effektivt sätt.

Vi på Symetri har lösningar och kompetens som stöttar dig i tidiga skeden av projekt. Vi tillhandahåller bland annat lösningar inom skiss, visualisering, simulering, rumsfunktionsplanering samt energi- och miljöanalys.

Om man ska bevara sin konkurrenskraft, måste man samarbeta med människor som har det tekniska kunnande som projektet kräver.

Angie Arroyo Mendez

BIM manager och arkitekt hos A-Lab

Föregående fas:

Nästa fas:

Design & Engineering

Design & Engineering omfattar flera discipliner vilket ställer höga krav på projektsamordning. BIM hjälper projektgrupper att samarbeta effektivt och att fatta välgrundade beslut tack vare tillgång till intelligenta 3D-modeller. Med BIM får alla intressenter tillgång till samma data, vilket innebär att alla kan arbeta parallellt och man kan utföra kollisions- och felkontroller i ett tidigt skede.

Vi på Symetri ser till att ni får tillgång till de lösningar och den kompetens som behövs för att ni ska kunna leverera projekt med högsta kvalitet.

Genom att använda Naviate Structure i kombination med Revit kunde vi minska tidsåtgången för manuellt arbete från tre veckor till 15 minuter.

Yngve Sælen

BIM Manager, SWECO

Föregående fas:

Nästa fas:

Construction & Production

Eftersom byggprojekt tenderar att bli allt mer komplexa och omfatta allt fler projektintressenter, är effektiva processer en nödvändighet. BIM och molnbaserade lösningar gör det möjligt för alla projektmedlemmar att få tillgång till samma uppdaterade information under hela projektet, var och när som helst, vilket gör det enklare att synkronisera arbetet.

Vi kan hjälpa till att förbättra planeringen, koordinationen och kontrollen av ett projekt från början till slut så att du kan samordna discipliner, lösa konflikter och planera din produktion optimalt.

Vi har valt BIMeye eftersom vi märker att vi minskar antalet fel och sparar tid genom att arbeta med metodologin i apparna.

Erik Hilmius

VDC (Virtual Design Construction) specialist at NCC

Föregående fas:

Nästa fas:

Operation & Maintenance

Att kunna tillvarata och upprätthålla tillförlitliga data och handlingar på ett smart sätt är helt avgörande för en effektiv drift och förvaltning av fastigheter. Med dina fastighetsdata i ordning har du alla förutsättningar att låta dem jobba för dig och din verksamhet. Om underlag saknas, är 3D-laserskanning en oöverträffad metod för att skapa en exakt avbild.

Vi på Symetri ger dig hjälp och stöd för att effektivt ta hand om och säkra all din fastighetsinformation under fastighetens livscykel så att informationsflödet blir obrutet och tillförlitligt.

BIMeye Door Manager sparar tid för fastighetsförvaltare.

Mikael Rimskog

Akademiska Hus

Föregående fas:

Nästa fas:

Renovation & Retrofit

Om eller när en fastighet ska byggas om, renoveras eller anpassas till ny verksamhet behöver fastighetsägaren ta beslut om vilka investeringar som ska göras. Då underlättar det enormt att ha ordning på sin dokumentation. Fastighetens skick måste dokumenteras och ofta behövs nya handlingar och konstruktionsunderlag tas fram vilket man exempelvis kan göra genom 3D-laserskanning.

Vi på Symetri har lösningar och expertis för att kunna fatta korrekta beslut inför renoveringsprojekt, till exempel arkivtjänst, laserskanning och simulering.

Vi håller på att 3D-skanna våra fastigheter från 1970-talet för att få korrekt digital data.

Ulf Viktorsson

Teknisk chef, Botkyrkabyggen

Föregående fas:

Hur mycket vet du om BIM?

Läs vår eBook om att leda sin organisation genom förändring och lyckade BIM-implementationer! Eller kontakta oss för mer information.

Ladda ner vår eBook Kontakta oss
Naviate_campaing_web.png Bim eye cmyk.png Autodesk_campaign_web.png