Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10

Vad är BIM?

Vi reder ut begreppen!

oktober 2017 - BIM - Building Information Management

Vad är BIM?

Vi reder ut begreppen!


BIM
är ett välkänt begrepp för de flesta i bygg- och fastighetsbranschen, men ibland används det på olika sätt, vilket innebär att det kan upplevas som rörigt
och ogreppbart. Låt oss reda ut begreppen en gång för alla!

 

Vi börjar från början: vad är BIM?

Du har helt säkert koll på att BIM står för Building Information Modelling, Building Information Management eller ByggnadsInformationsModeller. Begreppet innefattar inte enbart själva modellen, alltså den digitala 3D-modellen som ritas i ett CAD-program, utan även hur man hanterar information i hela byggprocessen – från design till förvaltning, och hur man lämnar över informationen till andra aktörer så att de förstår vad man menar och faktiskt kan utnyttja informationen.


Trafikverket har tagit fram en film som förklarar BIM på ett bra sätt.

 

 1. Vad ingår i BIM?

  I begreppet BIM ingår såväl verktyg (t.ex. själva CAD-programmet) som arbetssätt och vårt sätt att tänka.

 2. Modeller

  I CAD-programmet ritas det som ska byggas t.ex. en balk. Linjerna som bildar balken, är dock enbart linjer och kan inte bilda ett sammanhang. Därför måste de slås samman till objekt som har en geometri (dvs. visar hur allt ser ut i 3D), egenskaper (mått, yta, material, maxbelastning osv) samt status (information om objektet är granskat, beställt, monterat etc.).

  När man sedan placerar ut objekten i modellen, för att t.ex. sätta samman en bro, är objekten placerade i ett sammanhang på ett helt annat sätt än när linjerna ritades i CAD-programmet.

 3. Fördelarna

  I en modell som är uppbyggd av objekt är det bland annat möjligt att få automatiska varningar när två objekt kolliderar med varandra, något som är mycket svårt att upptäcka om man granskar traditionella ritningar. Numer är det dessutom möjligt att göra beräkningar efter objektens egenskaper direkt i modellen, t.ex. hållfasthetsberäkningar.

  Eftersom objektens geometri, egenskaper och status finns i modellen slår ändringar man gör dessutom igenom överallt. Om du t.ex. ändrar vägbanans tyngd, slår det igenom på hållfasthetsberäkningen utan att du behöver föra över informationen manuellt mellan olika system.

  Det är även enkelt att få fram en mängdförteckning över samtliga objekt i modellen.

 4. Ritningarna

  I och med att modellen är uppbyggd av objekt med en geometri, är det enkelt att skapa ritningar från 3D-modellen – över de vyer du önskar. Många BIM-lösningar innehåller dessutom funktioner som gör det möjligt för användarna att hämta ritningar för användning på t.ex. mobila läsplattor.

  Att alltid ha tillgång till de senaste ritningarna och den senaste informationen precis när och var som helst skapar helt nya möjligheter för alla projektintressenter.

 5. Den obrutna informationskedjan

  Eftersom all information finns tillgänglig i modellerna kan vi uppnå en obruten informationskedja genom hela byggnadens livscykel – från utredning till projektering, granskning, upphandling och förvaltning.

  Tack vare att BIM väver samman och integrerar så många aspekter av byggprocessen, finns det goda möjligheter att spara både tid och pengar.

 

Läs också

Varför ska man arbeta med BIM?

 

_______________________________________________

Vi på Symetri hjälper varje dag byggbranschens olika aktörer att arbeta smartare med hjälp av BIM och att förstå värdet av information. Vill du ha goda råd från en erfaren partner? Då är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10