Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10

Varför BIM?

augusti 2017 - BIM - Building Information Management

Varför BIM?

Innan vi kastar oss in i några resonemang och besvarar frågan varför man bör använda BIM och vilka fördelar det ger, vill vi kort presentera en trendspaning som många av bygg- och fastighetsbranschens aktörer är rörande överens om.

En av våra största framtida utmaningar är urbaniseringen. I World Economic Forums rapport Shaping the Future of Construction A Breakthrough in Mindset and Technology från 2016 slår man fast att världen förändras snabbare än någonsin. En av de globala megatrender som kommer att skaka om byggindustrin är att världens befolkning i storstadsområdena ökar med 200 000 personer per dag. Alla dessa personer behöver prisvärda bostäder, effektiva transportmöjligheter och bra infrastruktur. Allt detta ställer helt nya krav på bygg- och fastighetsbranschen att minska byggkostnaderna, förbättra återanvändningen av material och göra byggnaderna mer miljöeffektiva över tid.

Trots att många industrier har genomgått enorma förändringar under de senaste decennierna, och skördat fördelar med process- och produktinnovationer, så har bygg- och fastighetsbranschen varit tveksamma till de tekniska möjligheter som erbjuds och därför stagnerat. Dessutom står branschen inför en rad yttre utmaningar, såsom ihållande fragmentering av industrin, bristfälligt samarbete med leverantörer och entreprenörer, svårigheter att rekrytera kompetent arbetskraft och otillräcklig kunskapsöverföring mellan projekten, för att bara nämna några.

 

Här kan BIM spela en avgörande roll och verkligen göra skillnad. Låt oss ge några konkreta exempel:

 1. Värdet av information
  För att klara morgondagens utmaningar måste byggbranschen förändra sig mycket snabbare än idag. Hur ska man lyckas med det?

  Under projekteringsstadiet skapas det ofta en massa smart information i BIM-modellen, som tyvärr inte alltid tas vidare till nästa skede. Det resulterar i ett enormt informationstapp. För att kunna arbeta med ett obrutet informationsflöde måste entreprenörerna ha tillgång till de tekniska system som krävs för att hantera all information om byggnaden. Dessutom måste fastighetsförvaltarna bli bättre på att ställa krav på vilken typ av data som ska levereras och när, samt ha rätt tekniska system för att kunna förvalta och förfina informationen i BIM-modellen.

  I dagsläget vet vi inte alltid vilken information som kommer att vara viktig om 5 till 10 år, vilket innebär att vi måste fylla våra BIM-modeller med olika slags information. 

 2. Teknologi
  För att klara dessa utmaningar, måste vi ta hjälp av modern teknologi och investera i verktyg som kan skapa information, se och förstå information samt hantera information.

  I dagsläget finns bra och moderna system som på ett utmärkt sätt klarar av att hantera BIM-information i byggbranschens olika stadier, från planering och beredning till projektering, granskning, upphandling och förvaltning.

 3. Testa olika varianter
  Med hjälp av modern teknologi kan vi testa olika varianter digitalt innan ett hus byggs. Vi kan t.ex. simulera hur folk kommer att röra sig i ett område, hur vinden kommer att påverka ett högt hus, hur hög energiförbrukningen kommer att bli, samt hur miljön kommer att påverkas.

  Med hjälp av smarta molnlösningar har vi dessutom obegränsad datorkraft att testa de olika varianterna till ett relativt billigt pris.

Vi på Symetri hjälper varje dag byggbranschens olika aktörer att arbeta smartare med hjälp av BIM och att förstå värdet av information. Vill du ha goda råd från en erfaren partner? Då är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10