Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Not found image

januari 2019 - Facility Management

Symetri FM går samman med systerbolaget SWG

Symetris affärsområde Facility management går samman med systerbolaget Service Works Global (SWG).

Symetris affärsområde Facility management, som har ett starkt produkt- och tjänsteerbjudande för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i Sverige går nu samman med systerbolaget Service Works Global (SWG).  Båda är en del av Addnode Group.

Genom gemensamma resurser kan uppdragsgivare förvänta sig ett ännu starkare och mer konkurrenskraftigt produkt- och serviceutbud. Detta skapar bland annat förutsättningar att möta fastighetsbranschens ökade krav kring digitalisering och automatiserade processer.

Samgåendet innebär bland annat:

  • Stärker rollen som Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice.
  • Från 50 till 120 medarbete innebär att vi mer än fördubblar vår kompetens när det gäller utveckling och rådgivning inom området Facility Management.
  • Säkerställer utveckling av nästa generations FM-system.
  • Förstärker den breda lokala förankringen inom områdena FM-system och grafisk visualisering liksom organisationens betydande BIM-kompetens.
  • Fortsatt nära samarbete med Symetri som även framgent är vårt center of excellence avseende BIM-frågor.
  • Symetris affärsområde för Facility Management bedriver sin verksamhet från 1 januari 2019 under namnet Service Works Global Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addnode Group, med Mats Broman som VD och ansvarig för den nordiska marknaden.

– Detta är en mycket positiv nyhet för våra kunder. Vi blir en del av en global organisation med många års erfarenhet kring utveckling av FM-lösningar. Kontaktvägar och lokationer kommer att vara samma efter samgåendet. Med vår fortsatta starka förankring på den nordiska marknaden kommer vi nu kunna erbjuda ett bredare och vassare systemstöd inom området Facility Management. Kombinationen av våra kompetenser inom olika områden och gemensamma erfarenhet kring utveckling av systemstöd ger oss den unika möjligheten att skapa nästa generations ledande FM-system, säger Mats Broman, affärsområdesansvarig för Symetri FM och blivande VD och ansvarig för Service Works Global Nordic AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Broman, VD Service Works Global Nordic, +46 768 25 76 40, matsbroman@swg.com

Möt våra rådgivare och se hela utbudet av produkter och tjänster på swg.com/se