Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05

Den fjärde industriella revolutionen är här – en vändpunkt för tillverkningsindustrin?

augusti 2017 - Automation of Design & Sales

Den fjärde industriella revolutionen är här – en vändpunkt för tillverkningsindustrin?


Alla företag vill självklart att just deras produkter ska sticka ut och vara bäst i sitt slag: varför skulle man annars tillverka dem? Men tyvärr tenderar traditionella inkomstkällor att sina i takt med att konkurrensen och importen av billigare produkter från utlandet ökar.

Då gäller det att våga tänka nytt och komplettera befintliga lösningar med ytterligare tjänster.

Frågan är bara vad detta innebär rent konkret? Man skulle förslagsvis kunna installera sensorer i produkterna och övervaka dem i realtid. På så sätt skulle informationen kunna användas till så mycket mer än att bara analysera själva konstruktionen: man hade även kunnat försutse fel och fastslå lämpliga serviceintervaller.

Tillverkningsteknik är ett annat område som präglas av förändring. Dagens kunder efterfrågar slitstarka, beprövade, lättviktskomponenter som är enkla att underhålla och samtidigt billiga att köpa. I detta sammanhang bidrar nya tillverkningsmöjligheter, som t.ex. additiv tillverkning, till att vi kan utveckla och skapa mer innovativa produkter.


Maskiner och produkter blir intelligenta

Den fjärde industriella revolutionen är här – och intelligenta maskiner med den Markus Lorenz, partner och VD på Boston Consulting Group i München, har uppskattat att omvandlingen inom tillverkningsindustrin helt kommer att förändra dagens tillverkningsmetoder och resultera i 30 % snabbare och 25 % billigare processer, eftersom maskinerna kommer att känna av när något går fel och därmed korrigera sig själva. 

Standardisering och automatisering är viktiga faktorer i de flesta företags konstruktionsstrategier och är ett första steg mot att skapa intelligenta maskiner och produkter. Det hörde knappast till vanligheterna för några år sedan. Olje- och gasindustrin har använt sig av standardiserade CAD-system i flera år, trots att projekten tenderat att hanteras som unika projekt med tillämpning av allt färre konstruktionsstandarder. En växande trend inom denna bransch har därför blivit att försöka minska kostnaderna genom att använda sig av modulär konstruktion, med målsättningen att 80 % av projekten ska bygga på standardmoduler så att konstruktörerna kan fokusera på de resterande 20 %.

Automatisering är ytterligare en förändring inom tillverkningsindustrin. Det har lagts stort fokus på att effektivisera processerna och att få mer gjort med mindre resurser. Detta kräver att man tittar på befintliga arbetsflöden och funderar över vad som ska bortrationaliseras, reduceras eller automatiseras.


Internet of Things. Avancerad tillverkning. Standardisering. Automatisering. Datahantering.

Den lavinartade utvecklingen på samtliga dessa områden hjälper konstruktörer världen över att frigöra tid och effektivisera företagets processer, så att de istället kan fokusera på att ta fram bättre produkter och skräddarsydda lösningar för varje projekt. Detta moderna synsätt är något vi alla kan dra lärdom av och tillämpa, oavsett branschtillhörighet eller företagsstorlek. Synsättet kommer att resultera i att vi behöver omformulera konstruktörernas arbetsbeskrivningar och att anställningar inom tillverkningsindustrin kommer att kräva en helt annan kompetensnivå än idag. Det bästa sättet att möta de utmaningar som väntar branschen, är att välkomna dem och försöka använda dem som framtida konkurrensfördelar.


Tänk stort, men börja i liten skala

Fundera ett tag över hur processerna ser ut i ditt företag och välj därefter att fokusera på en av dem. Börja med att fundera över vilka arbetsuppgifter som är att betrakta som återkommande, vilka som är av mindre betydelse före era kunder, är relativt enkla att utföra, samt vilka som är onödigt tidskrävande och därmed olönsamma. Ställ dig därpå följande frågor: Är denna process verkligen nödvändig? Är det egentligen någon som använder sig av informationen och i sådana fall varför? Vilka besparingar skulle kunna göras om effektiviteten ökades med 50, 60, 80 eller 100 procent? Innan du vet ordet av har ni tagit de första stegen mot förändring med ökad produktkvalitet som resultat och därmed även större möjligheter att nå ut till nya och fler kunder.


Vi på Symetri hjälper dagligen våra kunder att effektivisera sina digitala processer genom förbättrade arbetsmetoder och smarta lösningar som kan ha avgörande betydelse för ett företags konkurrenskraft. Våra konsulter har stor erfarenhet från alla dessa områden och delar gärna med sig av sin kunskap för att hjälpa ditt företag att förbättra effektiviteten och öka er framtida konkurrenskraft.

Kontakta oss för mer information

 

Kontakt

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05