Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Pål Janson, Sales Manager,  Project Services
Pål Janson Sales Manager, Project Services E-postpal.janson@symetri.com Telefon+46 70 603 48 13

Fri tillgång till BIMeye med nytt Enterprise-avtal förbättrar BIM-processen hos Cedervall arkitekter

Cedervall arkitekter var tidigt ute i övergången till BIM-projektering. Idag ser man en tydlig fördel i att man tog detta beslut. Övergången till BIM har varit betydelsefull och helt avgörande för den framgång Cedervalls upplever idag.

september 2017 - BIM - Building Information Management

Fri tillgång till BIMeye med nytt Enterprise-avtal förbättrar BIM-processen hos Cedervall arkitekter

Cedervall arkitekter var tidigt ute i övergången till BIM-projektering. Idag ser man en tydlig fördel i att man tog detta beslut. Övergången till BIM har varit betydelsefull och helt avgörande för den framgång Cedervalls upplever idag.

Under de senaste åren har man även framgångsrikt använt BIMeye lösningarna för effektiv informationshantering.

 

Cedervall arkitekter valde tidigt ta steget över från CAD till BIM-projektering. Redan 2011 påbörjades förändringsarbetet och idag ser de tydliga vinster i både tid och kvalitet. Läs gärna mer om det här.

 

Övergången till BIM helt avgörande

Idag har Cedervalls en god intern förståelse för sina BIM-processer och de gemensamma arbetsmetoderna sparar många timmars arbete. Sedan några år tillbaka har Cedervall använt BIMeye för säkrare datahantering och bättre kommunikation. Läs gärna om Cedervalls förändringsarbete i vår tidigare artikel här.

Kristian Kvistgaard som nyligen har anställts på Cedervall arkitekter som Head of BIM, väljer att inleda sitt arbete med att fördjupa BIMeye-användningen ytterligare.

 

 

Nytt Enterprise-avtal gällande BIMeye

En av hans första åtgärder mot effektivare BIM-projektering är att teckna ett så kallat Enterprise-avtal gällande BIMeye. Ett Enterprise-avtal ger Cedervall möjligheten att använda BIMeye i samtliga projekt. Ett naturligt steg då användarna själva vittnar om att BIMeye effektiviserar och förbättrar kvaliteten. Det känns därför som ett naturligt komponent i deras gemensam arbetsmetodik i Cedervalls projekt.

 

Kristian Kvistgaard om varför man väljer att standardisera på BIMeye:

"Det är ett naturligt nästa steg för oss att teckna ett Enterprise-avtal på BIMeye i vår ambition om en bredare implementation av BIM i företaget.

Med BIMeye som stöd kan vi utveckla vår kompetens, utnyttja fler användares breda erfarenhet och öka det samlade erbjudandet från Cedervall arkitekter"

 

 

Pål Janson om avtalet med Cedervall:

"Vi har en lång och mycket positiv relation med Cedervall och de har alltid valt att ligga i framkant kring nya moderna arbetsverktyg och arbetsmetoder. Det är ett givande och tagande i vårt samarbete som är värdefullt för bägge parter, till exempel har Cedervall varit med och hjälpt till med mycket värdefull input i utvecklingen av flera av de appar vi idag har inom BIMeye".

 

Avtalet börjar gälla from 1 oktober 2017 och gäller i 2 år.

 

Kontakt

Pål Janson, Sales Manager,  Project Services
Pål Janson Sales Manager, Project Services E-postpal.janson@symetri.com Telefon+46 70 603 48 13