Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Not found image

januari 2018 - Facility Management

Fastighetskontoret, Stockholms stad väljer Symetris IWMS-lösning för fastighetsförvaltning

Kontraktet gäller i sex år till ett initialt värde av 17,5 miljoner SEK med option på nio års förlängning. – Vi är glada över att starta projektet och ser fram emot att arbeta tillsammans med Symetri för att stötta våra medarbetare med moderna verktyg i deras dagliga arbete, säger Olga Ekstam, Enhetschef Digitala stöd, fastighetskontoret, Stockholms stad.

Med stöd av Symetris koncept Symetri Efficient Facility IWMS, som binder samman traditionella fastighetssystem med arbetsplatsservice, grafisk visualisering av byggnadsmodeller och dokumenthantering, får fastighetskontoret, Stockholms stad ett bra stöd för verksamhetens processer i en gemensam lösning. Med ett livscykelperspektiv säkerställer vi kvalitén och ökar tillgängligheten till informationen i de dagliga processerna och i informationsleveranser mellan byggprojekt och förvaltning.

– Vi är glada över att starta projektet och ser fram emot att arbeta tillsammans med Symetri för att stötta våra medarbetare med moderna verktyg i deras dagliga arbete, säger Olga Ekstam, Enhetschef Digitala stöd, fastighetskontoret, Stockholms stad.

-Vi är mycket glada och stolta över att Stockholms stad gett oss förtroendet att leverera en heltäckande IWMS-lösning för deras fastighetsförvaltning. Vår målsättning är att främja ett obrutet informationsflöde genom den byggda miljöns hela livscykel, kvalitetssäkra informationen för verksamhetens processer och göra all byggnadsinformation tillgänglig för medarbetarna oavsett var arbetet utförs, säger Mats Broman, affärsområdeschef Symetri FM.

 

Vid frågor kontakta: Mats Broman, affärsområdeschef, Symetri FM, +46 768 25 76 40, mats.broman@symetri.com

 

Om Stockholm stad
Stockholmstad är en av Sveriges största fastighetsägare. Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en av fastighetskontorets byggnader eller ett område som kontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Fastighetsbeståndet består av allt från större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, konstnärsateljéer, villor och små torp på landet. Fastighetskontorets uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för Stockholms stads egna behov.

Om IWMS
IWMS står för Integrated Workplace Management Systems och är en digital plattform för service- och fastighetsverksamhet och som integrerar funktioner från flera olika system. Det innebär att företag kan optimera sina processer så de kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder genom att förenkla deras affärsprocesser och automatisera flöden till allt ifrån att underteckna kontrakt och hantera sitt underhåll till att optimera lokalanvändningen och uppfylla företagens hållbarhetsmål.

 

Läs mer om Symetri Efficient IWMS och vilka vinster detta innebär för fastighetsägare och FM-företag