Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Pål Janson, Sales Manager,  Project Services
Pål Janson Sales Manager, Project Services E-postpal.janson@symetri.com Telefon+46 70 603 48 13
Tor Lundsten,
Tor Lundsten E-posttor.lundsten@symetri.com Telefon+46 8 28 41 20

Wingårdh

I projekteringen av SEB:s nya kontor i Arenastaden, Solna, har Wingårdh Arkitektkontor tilldelats uppdraget att projektera inredningen. Som stöd för sitt arbete har man valt att använda appen BIMeye Interior Manager.

Projektet är omfattande och avancerat och för att kunna hantera inredningen på ett strukturerat sätt, behövde Wingårdhs hitta nya arbetssätt och supporterande IT-lösningar. Att hantera den här typen av uppdrag med traditionella metoder, som t.ex. 2D-ritning i AutoCAD där man måste specificera, beskriva och rapportera inredningen i program som Excel och Word, är både utmanande och tidskrävande. Det medför också stora risker och felmarginaler. Efter att ha utvärderat olika system valde Wingårdhs att använda sig av BIMeye och appen Interior Manager. Samtidigt gick man över till att projektera i Revit.

 

Automatisk övergång från AutoCAD till Revit

Hos Wingårdhs hade man påbörjat arbetet med att rita inredningsplaner i 2D i AutoCAD. För att arkitekterna skulle slippa rita om allt i Revit, hjälpte Symetris konsulter till att utveckla funktioner som konverterade hela projektet. Genom att exportera och omarbeta all inredning till Revit-objekt, kunde nya inredningsmodeller genereras i Revit per automatik, vilket sparade många timmars manuellt arbete.

Symetri har haft en viktig roll vid implementeringen av de nya arbetsmetoderna med Revit och BIMeye hos Wingårdhs. Förutom att utveckla anpassade programfunktioner för effektiv konvertering, har man även hjälpt till med kompetensutveckling och varit ett stöd i metoddiskussioner.

Att arbeta med inredningsprojektering i en beskrivande databaslösning som BIMeye är enligt arkitekterna väldigt effektivt, både när det gäller intern hantering med att söka, filtrera, beskriva och rapportera information, och vid samarbete med leverantörerna. Tillsammans med en av sina leverantörer, Input Interiör, har Wingårdhs utvecklat en metod för att förenkla kommunikationen av information dem emellan. På så sätt kan Input Interiör ta del av digitala produktlistor och planmodeller för vidare användning i sina processer med t.ex. kalkyl, beställning och leveransplanering.

 

Björn Nilsson, arkitekt på Wingårdhs Arkitekter, berättar om valet av BIMeye:

- För att överhuvudtaget kunna hantera ett projekt av denna storlek, insåg vi rätt tidigt att vi skulle vara tvungna att pröva nya arbetssätt. Genom att arbeta objektbaserat i planmodellerna, med produktbeskrivningar i en fristående databas, får vi bättre överblick och kontroll. Dessutom har det blivit betydligt enklare att hantera beskrivningar tack vare BIMeye. Nu slipper vi att leverera flera olika listor och ritningar – det enda som krävs är en Excel-fil för produkterna samt digitala planmodeller. Utifrån detta digitala material sorterar och kompletterar Input Interiör informationen och kan därefter enkelt plocka ut de listor och ritningar de behöver.

 

Läs mer om Interior Manager

Läs mer om Wingårdhs på BIMeye

 

Pål Janson, Sales Manager, Project Services
Pål Janson Sales Manager, Project Services E-postpal.janson@symetri.com Telefon+46 70 603 48 13
Tor Lundsten,
Tor Lundsten E-posttor.lundsten@symetri.com Telefon+46 8 28 41 20