Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10

SWECO

"Genom att använda Naviate Structure i kombination med Revit kunde vi minska tidsåtgången för manuellt arbete från tre veckor till 15 minuter".

SWECO Norge: sparar tid med Naviate Structure

Utmaning

Behövde en lösning för att fästa bultar till belysning och annan teknisk utrustning i taket på en tunnel, med detaljerade koordinatupplysningar för 4000 bultar.

Lösning

  • Ny funktion i Naviate Structure, tilläggsmodul till Revit, ger kontroll över koordinaterna för 4000 bultar.
  • Implementering av metoder för datautbyte mellan samarbetspartners.
  • Nära dialog mellan Symetri och SWECO.

Fördel

  • SWECO fick full kontroll över 4000 bultar med koordinater.
  • Manuella simuleringar för varje enskild bult hade inneburit minst tre veckors manuellt arbete för hela teamet.
  • Den nya funktionen i Naviate Structure ger full kontroll redan tidigt i projekteringsfasen.
  • Informationsutbytet har förbättrats avsevärt. Excelfiler genereras automatiskt till projektdeltagarna och implementeras direkt i deras system.

 

“Det krävs mycket vilja, engagemang och tid för att utveckla nya kundanpassade lösningar och det är långt ifrån alla företag som arbetar så professionellt som våra konsulter på Symetri. Jag har arbetat med Symetri under hela min karriär, så jag vet vad de står för.” 

Yngve Sælen, BIM Manager, SWECO.

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10