Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Simulering löser tekniska utmaningar och sparar pengar vid nya Slussen i Stockholm

Betydande mängder material och pengar har kunnat sparas genom genom att Skanska virtuellt har kunnat testa alla mekaniska aspekter under hela konstruktionsarbetet.

Slussen, en av Stockholms viktiga knutpunkter för alla trafikslag, är efter 80 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden.

Skanska har fått i uppdrag att leverera två stycken 35m breda avbördningsluckor som reglerar Mälarens vattenhöjd och skapar en vacker vattenspegel för besökare. Kraven på funktion och avancerade tekniska lösningar är höga eftersom Mälaren har stor variation på vattenflödena under året, men även för att sjön levererar dricksvatten till mer än 2 miljoner invånare.

Dessutom är säkerhetskraven höga då många personer dagligen rör sig i området.


-Med hjälp av simuleringar inom såväl hållfasthet (FEM) som strömning (CFD), har vi kunnat spara betydande mängder material och pengar genom att virtuellt testa alla mekaniska aspekter under hela konstruktionsarbetet för att säkerställa funktionalitet, hållfasthet och säkerhet, säger Pertti Johansson, gruppchef mekanik, Skanska Teknik.

Sven Eriksson, Simuleringsexpert
Sven Eriksson Simuleringsexpert E-postSven.Eriksson@symetri.com Telefon+46 8 704 80 20
Andreas Näsman,
Andreas Näsman E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05