Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05

Ouman

Ouman effektiviserade elektroniktillverkningen med Sovelia PLM.

Ouman Oy är en finsk koncern som är specialiserad på fastighetsautomation, energibesparing och kundanpassade HVAC-styrningar. Ett företagsförvärv 2013 resulterade i flera olika system från olika leverantörer, vilket man snart kände sig tvungen att hitta en lösning på. Valet föll på Sovelia PLM från Symetri och idag är verksamhetens konstruktions- och produktdata samlade i ett gemensamt system.

 

Utmaning

 • Ouman använde sig av flera informationshanteringssystem och två affärssystem
 • Man var tvungen att söka efter information på olika ställen
 • Prisberäkningarna gjordes i Excel
 • Det var svårt att säkerställa överensstämmelse med kraven för elektronikbranschens standarder och certifieringar

Lösning

 • Med hjälp av SOVELIA PLM kunde samtliga funktioner och processer integreras i ett gemensamt system
 • Konstruktionsdata skickas till SOVELIA via ett automatiserat gränssnitt och därifrån vidare till affärssystemen via en publiceringsprocess
 • Ett Altium-gränssnitt skapades i SOVELIA, som nu fastställer produkternas struktur på ett tydligt sätt
 • Alla komponentcertifieringar hanteras i SOVELIA

Fördelar

 • All produktinformation visas i ett system
 • Produkternas struktur blir tydlig redan tidigt i livscykeln, varpå viktiga komponenter kan beställas i god tid
 • Kortare ledtider
 • SOVELIA PLM sparar tid och hjälper de anställda att fokusera på sitt arbete

 

”Tidigare kunde vi inte se den kompletta produktstrukturen i något system för de produkter som tillverkas i Kuressaare respektive Kempele. Nu finns all produktinformation samlad på ett och samma ställe under hela produktens livscykel. Dessutom har ledtiderna förkortats”

Tommi Torikka, Head of R&D Project Management and Processes på Ouman

Andreas Näsman,
Andreas Näsman E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05