Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05

IV Produkt

Enhetlig metodik och konstruktionsautomatisering ger stora tidsvinster hos IV Produkt.

I nybyggda och moderna lokaler ligger en av Sveriges mest framgångsrika leverantörer av luftbehandlingsaggregat. Att ständigt ligga i framkant när det gäller produktutveckling är viktigt för att behålla tätpositionen liksom att ha en konstruktionsavdelning som arbetar så enhetligt och effektivt som möjligt. Satsningen på förbättrad metodik liksom automatisering av återkommande arbetsuppgifter gav IV Produkts konstruktörer rejäla tidsbesparingar.

 

Utmaning:

• Konstruktionsavdelningen arbetade på olika sätt
• Behov av att effektivisera tidsödande och återkommande arbetsuppgifter 


Lösning:

• Samtliga konstruktörer utbildade i enhetlig metodik
• Metodikhandbok
• Produktkonfigurator


Fördelar:

• Arbetar mer effektivt och efter samma regelverk
• Sparar värdefull tid som kan användas till produktutveckling
• Lättare att arbeta i varandras sammanställningsritningar och återanvända konstruktioner
• Produktkonfiguratorn snabbar upp konstruktionsprocess enormt och frigör värdefull ingenjörstid

 


– Ett av mina första uppdrag på företaget var att genomföra ett metodikprojekt på konstruktionsavdelningen. Vi var eniga om att vi arbetade ganska olika och ville få ett gemensamt arbetssätt så att vi lättare kan arbeta i varandras sammanställningsritningar och på så sätt bättre återanvända våra konstruktioner, säger Björn Hedin, CAD-ansvarig på IV Produkt sedan fyra år tillbaka. 

Andreas Näsman,
Andreas Näsman E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05