Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Sven Eriksson, Simulation Specialist
Sven Eriksson Simulation Specialist E-postSven.Eriksson@symetri.com Telefon+46 8 704 80 20

Hallströms Verkstäder

Förbättrar sina produkter genom att reducera tryckfall och optimera flöden med hjälp av simulering.

John Jonsson, konstruktionsansvarig på Hallströms, ser ett stort värde i att använda simulering för att kunna erbjuda sina kunder bättre ventilationsprodukter.

– Tillsammans med Symetris simuleringsteam har vi mycket bra möjligheter att prova olika koncept. Vi har fått en helt ny förståelse för vad som händer inne i våra produkter och kan dessutom beräkna den totala energireduktionen åt våra kunder, berättar John.

 

Förbättrad funktion

Symetris simuleringsteam arbetar dagligen med att stötta kunder att utnyttja den produktkunskap de har och utveckla arbetet med virtuella prototyper genom att erbjuda verktyg för simulering, analys hållfasthetsberäkning. 

Sven Eriksson, en av Symetris simuleringsexperter med över 20 års erfarenhet i branschen säger så här:

-Hallströms är ett utmärkt exempel på hur man kan använda simulering för få en förbättrad funktion i sin produkt. Tillsammans med resultaten får vi också möjlighet att virtuellt gå in i utrustningen och se vad som händer och därmed även förstå de bakomliggande fenomenen. Med den förståelsen blir det betydligt lättare att leda produktutvecklingen i rätt riktning. Simulering passar dessutom utmärkt in i det Lean Engineeringkoncept som vi på Symetri tillsammans med kunder arbetar med dagligen

Lean Engineering handlar om att effektivisera digitala processer. Genom att ständigt förbättra sina arbetsmetoder via smarta metoder och lösningar, t ex simulering, kan man uppnå bättre kvalitet och besparingar som kan ha avgörande betydelse för ett företags konkurrenskraft.

 

Återskapa verkligheten

Med hjälp av simulering kan du återskapa verkligheten i en virtuell miljö, utveckla en digital prototyp där du kan placera ut mätgivare i efterhand och visualisera det på ett sätt som alla förstår. Syftet är att enkelt kunna visa, sälja in och dra slutsatser om det slutgiltiga resultatet långt innan produktionen inleds och slutprodukterna är klara. 

Läs mer om Symetris simuleringserbjudanden här

 

Kontakta oss för mer information.  

Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

Sven Eriksson, Simuleringsexpert
Sven Eriksson Simuleringsexpert E-postSven.Eriksson@symetri.com Telefon+46 8 704 80 20