Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Fortaco

Implementeringen av SOVELIA PLM har resulterat i bättre kvalitet och kontroll.

Fortaco stod inför en rejäl utmaning när samarbetet med Linkker skulle påbörjas. Man var tvungen att hitta en programlösning som kunde integrera de båda företagens data, förbättra kostnadseffektiviteten i verksamheten och få en rimlig avkastning på gjorda investeringar, samt säkerställa att den valda systemlösningen kunde anpassas till framtida förändringar i verksamheten.

Målen definierades även ur de anställdas perspektiv. Man ville helt enkelt ha en mångsidig lösning som var användarvänlig och kunde förenkla processerna och öka produktiviteten. Syftet var att förenkla återkommande arbetsuppgifter i samtliga processer, från design och tillverkning till leverans och eftermarknad. Valet föll slutligen på SOVELIA PLM och ett samarbete med Symetri inleddes.

 

PLM resulterar i förbättrad kvalitet och kontroll
De största utmaningarna för företag som tillverkar maskiner och utrustning är oftast knutna till produktivitet, kvalitet och leveranstid. Hanteringen av produktdata är tids- och kostnadskrävande och måste därför minimeras för att företagen ska kunna öka sin lönsamhet. Processen att hitta en gemensam programlösning delades upp i flera steg, där det första bestod av att hitta en fungerande lösning för hantering av produktstrukturer och artiklar samt att integrera befintliga system med SolidWorks CAD och affärssystemet SAP. På så sätt kunde man etablera en stabil grund för produktutveckling och förenkla kommunikationen med produktionsavdelningen. I ett andra steg implementerades stöd för försäljning och orderhantering.

 

”Implementeringen och utbyggnaden av SOVELIA utfördes i etapper, eftersom vi ville säkerställa funktionen i systemet och skapa en stabil grund som senare kunde utökas med fler funktioner. Tillvägagångssättet säkerställde att verksamheten kunde fortgå som vanligt under implementeringsfasen, utan onödiga driftstopp." Jani Erkkilä, projektledare på Fortaco.

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05
Leif Brink,
Leif Brink E-postLeif.Brink@symetri.com Telefon+46 651 76 04 75
Torbjörn Rask,
Torbjörn Rask E-postTorbjorn.Rask@symetri.com Telefon+46 243 785 61
Ulf Jonsson,
Ulf Jonsson E-postulf.jonsson@symetri.com Telefon+46 651 76 04 73