Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05
Leif Brink,
Leif Brink E-postLeif.Brink@symetri.com Telefon+46 651 76 04 75
Torbjörn Rask,
Torbjörn Rask E-postTorbjorn.Rask@symetri.com Telefon+46 243 785 61
Tony Iska,
Tony Iska E-postTony.iska@symetri.com Telefon+46 40 680 57 49
Wasim Younis, Simulation Specialist
Wasim Younis Simulation Specialist E-postwasim.younis@symetri.com Telefon+44 7980 735244
Ulf Jonsson,
Ulf Jonsson E-postulf.jonsson@symetri.com Telefon+46 651 76 04 73
Not found image

maj 2017 - Simulation

Ta del av vårens inspelade simuleringswebbvisningar

På dagens konkurrensutsatta marknad ställs konstruktörer och tekniker ständigt inför nya utmaningar, med krav på att sänka kostnaderna, hålla nere vikten på produkterna och effektivisera utvecklingen av innovativa produkter. De ökade kraven har resulterat i att alltfler företag börjat använda sig av simulering tidigare i konstruktionsprocessen för att på så sätt kunna fatta bättre och mer välgrundade beslut.

Nedan hittar du fem inspelade visningar som lär dig mer om fördelarna med att kombinera simulering och andra programverktyg tidigare i konstruktionsprocessen och har  fokus på  design av offshore- och fraktcontainrar, inomhusklimat i byggnader, kylning av elektronik och ventildesign. Visningarna hålls av vår engelskspråkiga simuleringsexpert Wasim Younis. För att se visningen, klicka på önskad länk nedan och ange dina kontaktuppgifter.

 

1. Design och analys av containrar och korgar för offshorebruk

Alltfler företag har börjat använda sig av simulering för att optimera designen av offshore- och fraktcontainrar innan DNV 2.7-1-certifieringen genomförs. Under denna webbvisning kommer vi att visa hur man analyserar lyfttest med 2 respektive 4 fästpunkter i Autodesk Nastran In-CAD.
Se den inspelade webbvisningen här
 

2. Inomhusklimat – Termisk komfort

CFD-tekniken har blivit alltmer utbredd och lättillgänglig och används numer av tekniker och ingenjörer för att simulera luftflödet och på så sätt göra det enklare att designa byggnader med fokus på termisk komfort. Under denna webbvisning kommer vi att visa hur man säkerställer god termisk komfort i ett rum med hjälp av analysverktygen i Autodesk CFD.
Se den inspelade webbvisningen här

 

3. Simulera tidigt i konstruktionsprocessen

A och O för dagens konstruktörer är att hitta en vinnande balans mellan kostnad, prestanda och tillförlitlighet – dessutom på begränsad tid. Under denna webbvisning kommer vi att visa hur man kan använda sig av och analysera flera olika konstruktionsalternativ samtidigt för att kunna jämföra prestanda och tydligare se effekten av eventuella ändringar.
Se den inspelade webbvisningen här

4. Kylning av elektronik – elektroniska produkter och serverhallar

När det gäller elektronisk utrustning står dagens tekniker och ingenjörer inför många utmaningar, som t.ex. mindre produkter, förbättrad prestanda, minskade kostnader och ökad produktlivslängd. Under denna webbvisning kommer vi att visa hur man modellerar och analyserar luftflöden och temperaturresultat med hjälp av Autodesk CFD.
Se den inspelade webbvisningen här

 

5. Ventildesign – förutspå tryckfall, undvik kavitation och erosion

A och O för dagens konstruktörer är att hitta en vinnande balans mellan kostnad, prestanda och tillförlitlighet – dessutom på begränsad tid. Under denna webbvisning kommer vi att visa hur man kan använda sig av och analysera flera olika konstruktionsalternativ samtidigt för att kunna jämföra prestanda och tydligare se effekten av eventuella ändringar.
Se den inspelade webbvisningen här

 

Vill du se fler inspelare visningar? Du hittar dem här.

Kontakt

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05
Leif Brink,
Leif Brink E-postLeif.Brink@symetri.com Telefon+46 651 76 04 75
Torbjörn Rask,
Torbjörn Rask E-postTorbjorn.Rask@symetri.com Telefon+46 243 785 61
Tony Iska,
Tony Iska E-postTony.iska@symetri.com Telefon+46 40 680 57 49
Wasim Younis, Simulation Specialist
Wasim Younis Simulation Specialist E-postwasim.younis@symetri.com Telefon+44 7980 735244
Ulf Jonsson,
Ulf Jonsson E-postulf.jonsson@symetri.com Telefon+46 651 76 04 73