Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Tomas Lindgren,
Tomas Lindgren E-posttomas.lindgren@symetri.com Telefon+46 70 213 00 25
Asmund Amundlien,
Asmund Amundlien E-postAsmund.Amundlien@symetri.com Telefon+47 90 98 06 60

Prefabricerade hus

Modulbaserad, effektiv byggnation.

Modulbaserad, effektiv byggnation från projektering till färdigställande 

 

Prefabricering och modulbaserad konstruktion är processer som har använts av generationer inom byggbranschen. Med hjälp av modern teknik kan vi nu förbättra produktiviteten ytterligare i samtliga led. 

 

Om du är verksam inom tillverkande industri och producerar och levererar byggnadskomponenter, moduler, eller till och med kompletta hus, är du säkert redan väl medveten om alla fördelar och utmaningar det innebär. Såväl fördelarna och utmaningarna är kopplade till det faktum att du ofta själv ansvarar för hela byggprocessen, med allt vad det innebär när det gäller hantering av krav från olika projektintressenter och samordning av olika discipliner. För att kunna lyckas med detta är det oerhört viktigt att ha tillgång till effektiva lösningar och processer, som bidrar till ett smidigt arbetsflöde med minimal risk för avbrott i produktionen och dyra omarbetningar. 

 

I sådana processer kan BIM utgöra en verklig skillnad. Med tillgång till rätt lösning och ett BIM-baserat arbetsflöde förenklas arbetet genom hela processen, från framtagning av konceptritningar till kostnads- och mängdberäkningar samt konstruktion/tillverkning. 

 

Med rätt lösning kan du:

  • Använda och utveckla en och samma modell genom samtliga projektfaser.
  • Samarbeta i en och samma modell, vilket också innebär att alla har tillgång till samma uppdaterade information.
  • Arbeta med automatiserade och kvalificerade processer och konstruktioner, baserade på fördefinierade regler och konfigurationer.
  • Uppfylla kundens förväntningar och krav på flexibilitet utan att göra avkall på effektiviteten.
  • Ta fram korrekta data och göra mängdberäkningar som används som stöd i andra processer.
  • Skapa CNC-maskiner för en mängd olika verktyg och produktionslinjer direkt från BIM-modellen. 

 

Kontakta oss. Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

Tomas Lindgren,
Tomas Lindgren E-posttomas.lindgren@symetri.com Telefon+46 70 213 00 25
Asmund Amundlien,
Asmund Amundlien E-postasmund.amundlien@symetri.com Telefon+47 909 80 660