Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05

Livsmedelsindustri

Fräscha varor kräver ny teknik.

I livsmedels- och dryckesindustrin är det viktigt att få ut sina produkter på marknaden så snabbt som möjligt, samtidigt som de måste uppfylla kraven i gällande EU-direktiv och tillgodose konsumenternas krav. För att lyckas med detta är korrekt hantering av innehållsdata och produktdata av avgörande betydelse, liksom projekthanteringen som helhet. 

 

Effektiv hantering av innehållsdata, där man ser till att rätt information hamnar på etiketterna och att rätt material används i de olika produktionsfaserna, kräver automatiserade processer. Det är även av största vikt att produktdata återges korrekt, eftersom det är en förutsättning för att företagen ska slippa återkalla produkter eller få avbrott i produktionen – konsekvenser som i allra högsta grad påverkar lönsamheten. 

 

 

Effektiv projekthantering bygger på att man får de olika aktörerna i projektet att samarbeta, att uppgifterna utförs så effektivt som möjligt och vid rätt tidpunkt, så att produkterna är klara i tid till lanseringen. Sammantaget resulterar detta i att det går snabbare att få ut nya produkter på marknaden, samtidigt som man kan undvika många krångliga processer och dubbelarbete.

 

Konceptet för framgångsrik tillverkning av mat och dryck är egentligen ganska enkelt: Det gäller bara att kunna integrera produktdata med tillverkningsprocesser och aktörer, under hela produktens livslängd.  

 

Kontakta oss. Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

Andreas Näsman,
Andreas Näsman E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05
Leif Brink,
Leif Brink E-postLeif.Brink@symetri.com Telefon+46 651 76 04 75