Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05

Fordon & transport

Var innovativ och driv utvecklingen framåt.

Den globala fordons- och transportindustrin kommer att ställas inför allt fler utmaningar de närmaste åren. För att gå mot en mer hållbar framtid måste branschen ta itu med frågor såsom åldrande transportinfrastruktur, tuffare utsläppsregler, samt allt större statlig inblandning och reglering.

Inom fordonsindustrin har hybrid- och elbilar blivit allt mer populära på bekostnad av traditionella fordon. Dessutom har konsumenternas efterfrågan på specialtillverkade produkter ökat, liksom kraven på att kunna få se sitt fordon redan innan det tillverkas.

 

Kvalitetsstyrning är oerhört viktigt för dagens företag i transportindustrin, på samma sätt som stödet för branschspecifika standarder och metoder såsom IRIS och 8D är viktiga inslag i företagens affärslösningar. För att minimera riskerna för att man tillverkar produkter som inte håller måttet, måste man vara noga med att följa kvalitets- och säkerhetsföreskrifterna under produktens hela livscykel, vilket naturligtvis även ställer höga krav på hantering av data och stödjande processer.

Oftast är det ett stort team som arbetar med funktionell design och utveckling av moderna motor- och transportfordon, med representanter från flera olika discipliner såsom säkerhetsbedömning, visualisering, fordonsdynamik, elektronik och hållbarhet. Dessutom är det komplexa komponenter som används i allt från projektering och utformning till själva produktionsprocessen, vilket kräver en kombination av flera olika verktyg och tekniker.  

Kontakta oss. Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

 

Andreas Näsman,
Andreas Näsman E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05
Leif Brink,
Leif Brink E-postLeif.Brink@symetri.com Telefon+46 651 76 04 75