Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Ulf Jonsson,
Ulf Jonsson E-postulf.jonsson@symetri.com Telefon+46 651 76 04 73
Andreas Näsman, Sales Manager Sweden
Andreas Näsman Sales Manager Sweden E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05

Fabriks- och processanläggningar

Framtidens fabriksanläggningar.

Tack vare ny teknik och digitalisering av fabriksanläggningar kan du ta ditt företag till nästa nivå och utnyttja fördelarna som följer av automatisering, effektivisering, ökad produktivitet och förbättrad förutsägbarhet. Oavsett bransch måste företagen kunna möta den växande globala efterfrågan på grundläggande förnödenheter såsom energi, vatten, mat, mediciner och avfallshantering.

Vid projektering och byggnation av fabriksanläggningar har snabbare, billigare och ökad flexibilitet kommit att bli centrala begrepp. 

 

 

Branschens ökade intresse för att använda sig av modulär anläggningsteknik för att lösa de utmaningar man ställs inför beror i första hand på att man valt att etablera sig på mer avlägsna platser, med högre kostnader för transport, energi och material som följd samt ett ökat behov av att ha kunnig personal på plats.

I den modulära världen handlar det om att minimera och effektivisera – både vad gäller infrastruktur, utrustning, komponenter och specialkompetens.

Kontakta oss. Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

 

Ulf Jonsson,
Ulf Jonsson E-postulf.jonsson@symetri.com Telefon+46 651 76 04 73
Andreas Näsman,
Andreas Näsman E-postandreas.nasman@symetri.com Telefon+46 31 703 40 05