Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Entreprenörer

Med BIM får byggbranschen tillgång till en metod som gör det enklare att samla in och använda information under hela byggprojektet.

Entreprenörer

Entreprenörer kan öka sin konkurrenskraft med VDC-projektering, där BIM- och Lean-baserade arbetsflöden stöds av molnbaserade lösningar. Molnlösningarna syftar i sin tur till att effektivisera samarbetet mellan arkitekter, projektörer, beställare och samtliga aktörer på byggarbetsplatsen.

Molnbaserade lösningar och BIM

Eftersom byggprojekt tenderar att bli allt mer komplexa och omfatta allt fler projektintressenter, som dessutom måste hållas uppdaterade under hela byggprocessen, är effektiva processer av största vikt.

 

Den största fördelen med molnbaserade lösningar och BIM är att alla projektmedlemmar får tillgång till samma uppdaterade information under hela projektet, vilket gör det enklare att synkronisera arbetet mellan de olika aktörerna i byggprocessen. Alla kan hantera och komma åt projektdata, utan att själva ha tillgång till avancerade och dyra programverktyg.Tack vare möjligheten att spåra alla problem och uppkomna frågor ökar säkerheten i produktionsprocessen (HMS) samtidigt som ändringshanteringen förenklas. Dessutom kan man vara säker på att alla har tillgång till informationen var som helst och när som helst, både online och offline.

 

Att ha tillgång till korrekt och uppdaterad information innebär även att det blir enklare att planera, budgetera och skaffa sig en översikt över kostnaderna redan tidigt i projektet. Det blir även enklare att kontrollera levererad utrustning och driftsättning, vilket är avgörande fördelar vid överlämning till beställaren.

 

Kontakta oss för att veta mer. Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.