Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10

Arkitektur och konstruktion

Hållbarhet och effektiva processer.

Arkitektur & konstruktion

En av de viktigaste utmaningarna för byggbranschen idag är att lyckas lösa frågan om hur vi kan öka byggnationen och samtidigt minska koldioxidutsläppen och uppnå en mer hållbar miljö, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. Sedan gäller det naturligtvis även att fundera över hur man kan förbättra kommunikationen och samarbetet samt öka effektiviteten i sina arbetsflöden, i samtliga projektfaser.

Efterfrågan på tjänster inom byggbranschen styrs av olika faktorer, som t.ex. byggnation av privata bostäder och kommersiella fastigheter, i vilken utsträckning företag och kommuner är villiga att investera samt gällande lokala föreskrifter. 


Oavsett om du har ett mindre eller större företag är det viktigt att du säkerställer företagets konkurrenskraft inför framtiden.

Ett viktigt led i detta arbete är att integrera BIM i företagets arbetsflöden, implementera tekniska lösningar, dra fördel av medarbetarnas kompetens och ta fram konstruktionsförslag som är anpassade efter omgivningen och tillvaratar de möjligheter den erbjuder.

Byggbranschen går en spännande framtid till mötes med nya innovativa inslag, som t.ex. broar med konstnärlig och lekfull arkitektur, roterande skyskrapor och katastrofsäkra hus.

 

Kontakta oss för att veta mer. Med Symetri som partner kan du låta dina innovativa idéer forma framtiden.

 

Per Carlsson, Director AEC Business Unit
Per Carlsson Director AEC Business Unit E-postper.carlsson@symetri.com Telefon+46 70 295 33 10