Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Tommy Axelsten Stjärnberg,
Tommy Axelsten Stjärnberg E-posttommy.axelsten.stjarnberg@symetri.com Telefon+46 70 677 05 95

Chaos Desktop

Leverera rätt data vid rätt tidpunkt.

Leverera rätt data vid rätt tidpunkt med Chaos desktop

Chaos desktop står för enkel och effektiv dokumenthantering samt ritningshantering. Programmet ger användaren möjligheten att effektivt och enkelt skapa underlag för leverans. Ritningsstämplar uppdateras och utskrift av ritningar görs med automatik. Ritningsförteckningar skapas automatiskt i Word. Dessa funktioner minskar risken för fel, och därmed ökar kvalitén.

Sammantaget finns det många funktioner som ökar effektiviteten i projekten:

 • Sökning - hitta rätt filer snabbare
 • Leverera filer till projektplats utan att behöva ange metadata igen
 • Utskrift och konvertering av filer: skriv ut DWG-filer, utan att använda AutoCAD, och konvertera till PDF

Chaos desktop kan spara e-post till projektstrukturen, så att e-posten blir sökbar under projektets gång. När projektet arkiveras, så arkiveras även e-posten. E-post kan förhandsgranskas i viewern.

Chaos desktop erbjuder:

 • Filhantering
 • Projekthantering
 • Uppdatera stämplar i AutoCAD och Microstation
 • Ärendehantering
 • Revit, hantering av metadata i ritningar. • Nätverkslicenser
 • Revideringar
 • Programstarter
 • Spara e-post
 • Dokumentmallar
 • Förhandsgranska e-post
 • Projektmallar
 • Batchkörning, utskrift och konvertering
 • Viewer
 • Förteckningar i Word
 • Utskrifter
 • Dokumenttyper
 • Konvertering
 • Metadata
 • Redlining
 • Versionshantering
 • ZIP

Chaos desktop med Sharepoint

Förenkla och effektivisera dokument- och ritningshanteringen med Chaos desktop och SharePoint! 

 • Checka in/checka ut dokument – checka ut dokumentet, arbeta offline och checka in det igen på kontoret.
 • Wizard för att skapa ett projekt i SharePoint – webbplats, dokumentbibliotek och kolumner skapas.
 • Fullt stöd för versionshantering
 • Metadatatyper (kolumner) som skapas i SharePoint får samma egenskaper som de har i Chaos desktop
 • Anslutning till Sharepoint 2007, 2010/2013. Anslutning med smskod, bankid samt ”vanlig” inloggning

Se vårt kursutbud nedan. 

Kontakta oss för mer information.

Tommy Axelsten,
Tommy Axelsten E-posttommy.axelsten@symetri.com Telefon+46 70 677 05 95